Optometrie

Het personeel binnen Optometrisch Centrum Oud Geleen heeft het beste voor met u en uw ogen. We verrichten een optometrisch basisonderzoek bij alle nieuwe klanten / patiënten. Tijdens dit onderzoek wordt het huidige zicht en de gezondheidstoestand van de ogen grondig onderzocht. Deze informatie kan tijdens vervolgonderzoeken worden gebruikt, en geeft de optometrist een nauwkeurig beeld van de verandering van de ogen in de loop van de tijd. Voor het stellen van een goede diagnose is het van belang om een overzicht van eventueel gebruikte medicatie mee te nemen.

Vaak wordt er tijdens een optometrisch onderzoek gebruik gemaakt van oogdruppels die de pupillen doen verwijdden. Door de verwijdde pupillen kan de optometrist de gezondheid van de binnenkant van de ogen, het netvlies, beoordelen. Als bijwerking bent u dan een aantal uren wat lichtgevoelig en u heeft een tijd lang wat moeite met het scherpstellen van het zicht op korte afstand (telefoon, lezen, etc.). Het is daarom verstandig om bij het plannen van het onderzoek hiermee rekening te houden en bv. een zonnebril mee te nemen. Tevens kan het prettig zijn om niet zelf met de auto naar huis te hoeven rijden na afloop van het onderzoek.

De meeste kijkproblemen kunnen eenvoudig verholpen worden met een bril of contactlenzen. Afhankelijk van de gezondheidstoestand van uw ogen kan aanvullend onderzoek nodig zijn. Indien noodzakelijk kunt u verwezen worden naar een medisch specialist, al dan niet via de huisarts.

Opsporing en management van oogziektes

Mensen die bekend zijn met een oogziekte, of bij wie het vermoeden bestaat dat ze een oogziekte hebben zoals: staar, glaucoom, macula degeneratie of diabetische retinopathie, kunnen voor hun controles terecht bij één van onze optometristen. Vaak gaan oogziektes langzaam achteruit zonder waarschuwingstekens totdat er onherstelbare schade is opgetreden. Een snelle diagnose en behandeling is daarom essentieel, en kan de achteruitgang van veel oogafwijkingen voorkomen. Indien noodzakelijk wordt de patiënt doorverwezen naar de huisarts, oogarts, orthoptist of neuroloog. Om de zorg voor onze patiënten te optimaliseren werken we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek en zijn onze optometristen kwaliteitsgeregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.

Staar is een veel voorkomende oogziekte, die vaak met een operatie goed is op te lossen. U kunt bij ons laten onderzoeken of u staar heeft, en zo ja welk type het is. Vervolgens kunnen onze optometristen u adviseren over het beste plan van aanpak
Meer lezen
Glaucoom is een van de meest voorkomende oorzaken van gezichtsveldverlies in de wereld. De beste behandeling start met een vroege diagnose. Bij ons kunt u terecht voor een controle en een risicoscreening op glaucoom. Wij volgen risicopatiënten volgens de OVN glaucoomrichtlijn tweejaarlijks of frequenter op, totdat er een behandeling gestart moet worden. Dan sturen wij u door naar een glaucoomspecialist in een voor u nabijgelegen ziekenhuis. Op verzoek van de specialist kunnen we ook co-management verrichten.
Meer lezen
Macula degeneratie is een leeftijdsgebonden slijtage aan de gele vlek waardoor het centrale zicht minder scherp en vervormd kan worden. In sommige families komt dit meer voor. Wij kunnen controleren of er schade aan de gele vlek is, en of deze erger is geworden in de loop van de tijd. Bij de beginstadia kunnen we helpen met voedings-, verlichtings- en glasadvies. Vergevorderde stadia kunnen in sommige gevallen baat hebben bij geïnjecteerde medicatie. Hiervoor verwijzen wij naar de beste lokale specialisten.
Meer lezen
Diabetische retinopathie, de naam zegt het eigenlijk zelf al, is een aandoening in het netvlies veelvoorkomend bij diabeten, zowel bij type 1(genetisch) als type 2. Diabetes is een aandoening van de alvleesklier en beïnvloedt het suikerpercentage in het bloed. Wanneer deze percentages aan de hoge kant zijn kunnen zich op verschillende plaatsen in het netvlies nieuwe bloedvaatjes gaan vormen. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn qua bouw niet zo sterk en scheuren snel, dit kan leiden tot kleine bloedingen in het oog. Als diabeet kan u bij ons uw ogen laten controleren al dan niet in samenspraak met uw behandelend arts/huisarts.
Meer lezen
Bijziendheid is het te groot groeien van de ogen. Aangezien het een groeistoornis is die steeds vaker voorkomt is het van belang om deze vroeg te erkennen. Kinderen onder de 8 jaar kunnen het beste onderzocht worden door een orthoptist in het [ziekenhuis](https://www.eyescan.nl/klinieken/zuyderland-eyescan-sittard). Kinderen van 8 jaar en ouder kunnen goed terecht bij onze optometristen. Zij kunnen ervoor zorgen dat het zicht zo goed mogelijk wordt gecorrigeerd en dat complicaties zo goed als mogelijk voorkomen of tijdig opgespoord worden.
Droge en tranende ogen komen erg vaak voor. Gelukkig zijn er vele manieren om de hinder hiervan tot een minimum te beperken. Onze optometristen zijn op de hoogte van de meest actuele kennis over diagnose en behandelmogelijkheden voor mensen met droge of tranende ogen.
Meer lezen
Bij pijnlijke of rode ogen is het verstandig om snel uw ogen te laten controleren door een optometrist of huisarts. Tijdens onze reguliere openingstijden hebben we de mogelijkheid tot een [spoedconsult](/spoed). Buiten openingstijden kunt u beter uw eigen huisarts of huisartsenpost raadplegen
Meer lezen